Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ISSN 2080-1653

up