Folia Bibliologica

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ISSN 1230-2376

up