Studia Geohistorica

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Polskie Towarzystwo Historyczne
ISSN 2300-2875

up