Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka / Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice

Politechnika Gdańska
ISSN 2084–6495

up