Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

Polska Akademia Umiejętności
Krakowski Instytut Prawa Karnego (Fundacja)
ISSN 1506-1817

up