Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISSN 1896-7604

up