Studia Kulturoznawcze

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN 2084-2988

up