Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISSN 2300-8318

up