Europa Regionum

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 1428-278X

up