Studia Językoznawcze

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 1730-4180

up