Studia Maritima

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 0137-3587

up