Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej

Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297

up