De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ISSN 2450-5005

up