Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 1644-0501

up