Ekonomiczne Problemy Usług

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 1896-382X

up