Problemy Transportu i Logistyki

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 1644-275X

up