Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 1509-0507

up