Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 2080-4881

up