Studia Informatica

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 0867-1753

up