Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 2081-9579

up