Opuscula Sociologica

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 2299-9000

up