Zarządzanie. Teoria i Praktyka

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ISSN 2081-1586

up