Studia Palmyreńskie

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
ISSN 0081-6787

up