Polityka i Społeczeństwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISSN 1732-9639

up