Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 2450-775X

up