Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ISSN 2081-3341

up