Przeszłość Demograficzna Polski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 0079-7189

up