Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych

Politechnika Koszalińska
ISSN 2300-1232

up