Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania

Politechnika Koszalińska
ISSN 1898-8229

up