Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Politechnika Koszalińska
ISSN 1425-8722, 1640-601X

up