Prace Instytutu Zarządzania i Marketingu

Politechnika Koszalińska
ISSN 1425-8722

up