Studia Informatica Pomerania

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 2451-0424

up