Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski wschodniej

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 2392-0106

up