Acta Geographica Lodziensia

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ISSN 0065-1249

up