Prace Polonistyczne / Studies in Polish Literature

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ISSN 0079-4791

up