Przegląd Socjologiczny / Sociological Review

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ISSN 0033-2356

up