Studia Prawno-Ekonomiczne / Studies in Law and Economics

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ISSN 0081-6841

up