Studia Wyborcze / Electoral Studies

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ISSN 1898-0082

up