Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN 2081-8270

up