Rocznik Integracji Europejskiej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN 1899-6256

up