Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ISSN 1640-7806

up