Analecta : studia i materiały z dziejów nauki

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 1509-0957

up