Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ISSN 2299-5749

up