Studia Historica Slavo-Germanica

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN 0301-6420

up