Sztuka Ameryki Łacińskiej / Arte de la América Latina

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
ISSN 2299–260X

up