Prawne Problemy Górnictwa

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISSN 0208-5488

up