Łódzkie Studia Etnograficzne

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Etnologicznych
ISSN 0076-0382

up