Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISSN 2451-3431

up