The Polish Review of International and European Law

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN 2299-2170

up