MIND Journal

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
ISSN 2451-4454

up